.

.

 Παναγιώτα Λουκάκου δικηγόρος: Το νέο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια “απαντά” στις ακραίες συμπεριφορές κάποιων γονιών

Η δικηγόρος κυρία Παναγιώτα Λουκάκου, είναι εδώ και χρόνια πολύτιμη συνεργάτις του Singleparent.gr και συμβουλεύει όλους εσάς είτε απαντώντας στα ερωτήματά σας είτε μέσω σχετικής αρθρογραφίας. Η κυρία Λουκάκου, μας παραχώρησε μια μοναδική συνέντευξη, στην οποία μιλάει για τη συνεπιμέλεια, τις επιτυχίες του δικηγορικού του γραφείου και για όλα όσα χρειάζονται για να τον γνωρίσετε καλύτερα και γιατί όχι, να της εμπιστευθείτε τις υποθέσεις σας. Διαβάστε  τη συνέντευξη  πατώντας εδώ Διαβάστε τη συνέντευξη πατώντας εδώ


Διαζύγιο και απόδοση της οικογενειακής στέγης 

Σύμφωνα με το άρθρο Α 1393, με τον τίτλο ρύθμιση οικογενειακής στέγης,σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης,το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύσει για κύρια διαμονή των ιδίων (οικογενειακή στέγη) ανεξάρτητα από το ποιος από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα χρήσης του . Οικογενειακή στέγη είναι το ακίνητο που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των συζύγων ανεξάρτητα από το αν ανήκει στον ένα ή και τους δύο συζύγους ή σε τρίτο και διαρκεί από τη σύναψη του γάμου μέχρι και την αμετάκλητη λύση του γάμου. Βασικό κριτήριο για τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης αποτελεί  οι όροι ζωής των συζύγων  μέχρι τη διακοπή της συμβίωσης, και ως τέτοιες ειδικές συνθήκες θεωρούνται η σωματική και η ψυχική υγεία, οι συνθήκες εργασίας του ενάγοντα συζύγου και του άλλου συζύγου, καθώς και η οικονομική κατάσταση κυρίως του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα των ανήλικων παιδιών τους. Η παραπάνω ρύθμιση της χρήσης της συζυγικής στέγης δεν έχει μονιμότητα, αλλά διαρκεί όσο διαρκεί η διάσταση, δηλ. από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης λύσεως του γάμου οπότε η απόφαση που ρυθμίζει τη χρήση της οικογενειακής στέγης και την παραχώρηση της παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Επομένως εάν ο σύζυγος στον οποίο είχε παραχωρηθεί η χρήση της οικογενειακής στέγης αρνείται την απόδοση της στον δικαιούχο σύζυγο και ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την απόδοση του με την άσκηση αγωγή νομής είτε να ζητήσει την απόδοση της χρήσης του ακινήτου ή ακόμη να ασκήσει και αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων νομής. Με την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ή των παραπάνω αγωγών o ιδιοκτήτης σύζυγος θα μπορέσει να αναλάβει το ακίνητο του εφόσον ο άλλος σύζυγος ο οποίος κατοικεί σε αυτό αρνείται να το επιστρέψει αν και έχει ήδη λήξει η ισχύς της δικαστικής απόφασης που του παραχωρούσε τη χρήση της οικογενειακής στέγης . Βεβαίως στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται να αξιώσει και αποζημίωση χρήσεως από το σύζυγο που κάνει χωρίς νόμιμο δικαίωμα χρήση του ακινήτου χωρίς να καταβάλλει κανένα χρηματικό ποσό ως μίσθωμα.Διαζύγιο και Πλάνο άσκησης της επιμέλειας- επικοινωνίας -διατροφής

 

Η απόφαση του χωρισμού και της λύσης του γάμου των συζύγων προϋποθέτει τη συμφωνία ενός νέου γονεϊκού πλάνου . Οι γονείς που χωρίζουν καλούνται να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν το σχέδιο της καθημερινότητας τους μετά το χωρισμό και το διαζύγιο .Για να καταλήξουν σε μια συμφωνία κάθε γονέας χωριστά πρέπει με τη βοήθεια και την καθοδήγηση ενός δικηγόρου με εμπειρία στα διαζύγια να επεξεργαστεί ένα σχέδιο γονεϊκού πλάνου . Αυτό το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τη θεώρηση του για μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Τα θέματα που πρέπει να περιλαμβάνει το γονεϊκό πλάνο είναι τα ακόλουθα :(α) το μοντέλο άσκησης της επιμέλειας των ανήλικων παιδιών. Αυτό θα έχει τη μορφή 1.της αποκλειστικής επιμέλειας του ενός γονέα ή της συνεπιμέλειας ή κοινής επιμέλειας των γονέων . Σε περίπτωση που επιλεγεί το μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας του ενός γονέα σημαίνει ότι αυτός θα αναλάβει αποκλειστικά τις αποφάσεις και την άσκηση της ανατροφής και της  εκπαίδευσης  του παιδιού ενώ ο άλλος γονέας θα έχει μόνο δικαίωμα ενημέρωσης και επικοινωνίας με το ανήλικο παιδί του συγκεκριμένες ημέρες και ώρες εντός της εβδομάδας  και εντός του μήνα, συνήθως δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα. Το μοντέλο αντίθετα της συν επιμέλειας περιλαμβάνει την συναπόφαση των γονέων για τα θέματα της ανατροφής, της εκπαίδευσης και της συνήθους υγειονομικής περίθαλψης ενώ μπορεί να αποφασιστεί και με τη μορφή της κατανομής του χρόνου του παιδιού μεταξύ των κατοικιών των γονέων του συνήθως όταν αυτοί κατοικούν στον ίδιο δήμο ή σε όμορους δήμους.

(β) Το σχεδιασμό των διακοπών και αργιών του/των παιδιού /ών με τον κάθε γονέα του.

Τόσο στην επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί στο μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας όσο και στο μοντέλο της συνεπιμέλειας πρέπει ο γονέας να σκεφθεί με ποιο τρόπο θα διαμοιραστούν οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι διακοπές του Πάσχα ( δηλαδή η Μ. Εβδομάδα και η εβδομάδα της Διακαινησίμου), τα τριήμερα των ετήσιων αργιών, οι λοιπές αργίες του έτους, οι καλοκαιρινές διακοπές καθώς και η τηλεφωνική ή μέσω άλλων εφαρμογών επικοινωνία του γονέα με το ανήλικο παιδί του.

(γ) Το σχεδιασμό της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές εκδηλώσεις – την ονομαστική εορτή και τα γενέθλια του/των παιδιού/ών. Αν και δεν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο ένα ολοκληρωμένο γονεϊκό πλάνο πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια και αυτές τις λεπτομέρειες

(δ) Τη λήψη των αποφάσεων σε σημαντικά και λιγότερο σημαντικά θέματα υγείας του/ων παιδιού/ών.

(ε) Μετά την τροποποίηση του ΑΚ 1519 οι γονείς πλέον πρέπει να αποφασίζουν και για τον τόπο διαμονής του παιδιού καθώς και της τυχόν μεταβολής του τόπου διαμονής του ανήλικου παιδιού τα οποία πριν την αλλαγή του νόμου δικαίωμα που αποτελούσε  περιεχόμενο της επιμέλειας του ενός γονέα και δεν χρειαζόταν συναπόφαση.

(στ) Το ύψος της διατροφής, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής της σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού και τα εισοδήματα των γονέων .

Βεβαίως σε ένα σχέδιο γονεϊκού πλάνου μπορεί να προβλέπονται και αρκετά άλλα θέματα που απασχολούν τους συγκεκριμένους γονείς.

Ένα σωστό γονεϊκό πλάνο θα βοηθήσει στην γρηγορότερη επίτευξη συμφωνίας των γονέων και συγχρόνως θα μειώσει δραστικά τις πιθανότητες της μεταξύ τους σύγκρουσης .

Συμβουλευθείτε το δικηγόρο σας ώστε να διαμορφώσετε ένα σαφές σχέδιο που θα του επιτρέψει να καταλήξει σε ένα ποιοτικό συμφωνητικό λύσεως του γάμου και ρύθμισης της επιμέλειας, της επικοινωνίας και της διατροφής καθώς αυτό το συμφωνητικό θα διαμορφώσει τον τρόπο ζωής σας με τα παιδιά σας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στο μέλλον !

 Συνεπιμέλεια  και οι προβλέψεις του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου

Η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου βρίσκεται ήδη προ των πυλών με την επεξεργασία νομοσχεδίου που θα επιφέρει καίριες αλλαγές τον τρόπο ασκήσεως του δικαιώματος της επιμέλειας του ανήλικου παιδιού μετά το χωρισμό και το διαζύγιο. Οι προθέσεις του νομοθέτη είναι αφενός να εναρμονίσει το οικογενειακό δίκαιο με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού δικαίου και αφετέρου να εξασφαλίσει την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού των χωρισμένων γονέων και να βελτιώσει τη ζωή του παιδιού αλλά και των γονέων.

Δυστυχώς η πολυετής εμπειρία της αντιδικίας των ζευγαριών ενώπιον των δικαστηρίων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν γονείς, τόσο μητέρες όσο και πατέρες, που κατάφωρα καταστρατηγούν το νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του άλλου γονέα αλλά και του ίδιου του παιδιού .Σκοπός του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου είναι 1) να εξασφαλίσει χρόνο ελάχιστης επικοινωνίας με τον γονέα με τον οποίον δεν διαμένει το ανήλικο παιδί, θέτοντας ελάχιστα και μέγιστα χρονικά κριτήρια.’Έτσι ο χρόνος επικοινωνίας με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του παιδιού με τους γονείς του και κατά ανώτατο όριο το 50% του συνολικού χρόνου.

2) μία δεύτερη σημαντική αλλαγή του οικογενειακού δικαίου που έχει ήδη εισαχθεί με την τροποποίηση του άρθρου ΑΚ 1519 είναι η παρεμπόδιση της καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος καθορισμού του τόπου της διαμονής του παιδιού από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα, με τη μονομερή μετακίνηση του παιδιού σε άλλο τόπο ο οποίος επηρεάζει ουσιωδώς την άσκηση του δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα. Προς αποφυγή της ματαίωσης με τον τρόπο αυτό του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα η μετακίνηση αυτή προϋποθέτει, προκειμένου να είναι νόμιμη, τη σύμφωνη γνώμη και του άλλου γονέα και σε περίπτωση διαφωνίας τους, την προηγούμενη έκδοση δικαστικής απόφασης.

3) μία τρίτη σημαντική αλλαγή που βρίσκεται προ των πυλών είναι η σύμπραξη και των δύο γονέων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή του παιδιού, όπως παραδείγματος χάριν η συναπόφαση για σοβαρά εκπαιδευτικά θέματα.

4) επίσης ένα σημαντικό θέμα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το νέο νομοσχέδιο είναι εκείνο της αποξενωτικής συμπεριφοράς του ενός γονέα ο οποίος προσπαθεί να στερήσει το παιδί από την παρουσία του άλλου γονέα στερώντας το γονέα όσο και το ίδιο το παιδί από μια υγιή σχέση γονέα- παιδιού .

Η Συνεπιμέλεια όπως ήδη διαπιστώνεται και στις δικαστικές αποφάσεις προϋποθέτει καλή συνεργασία και κατανόηση μεταξύ των γονέων ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ευεργετικά και προς το συμφέρον του παιδιού.

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να γίνει ένα ακόμη θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ των γονέων αυξάνοντας δυστυχώς τη σύγκρουση μεταξύ των γονέων με τελικό αποδέκτη των συνεπειών της σύγκρουσης το ίδιο το παιδί.

Η παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού μετά το διαζύγιο είναι αναμφισβήτητα απαραίτητη και εξαιρετικά ευεργετική για την ψυχική υγειά του ίδιου του παιδιού. Όμως προϋποθέτει ότι οι γονείς είναι διατεθειμένοι να επιχειρήσουν να επιλύσουν συνολικά τις διαφορές τους, οικονομικές, συναισθηματικές,πρακτικές, προκειμένου να είναι σε θέση από κοινού να διαμορφώσουν ένα γονεϊκό πλάνο καθημερινότητας απόλυτα συμβατό με τις ανάγκες τους καθώς και με τις ανάγκες του παιδιού τους.

Ο διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο κλειδί, για τη γεφύρωση των διαφωνιών των συζύγων και την επίλυση των συγκρούσεων τους . Μόνο η προσφυγή στη διαμεσολάβηση είναι η ορθή λύση ώστε η συνεπιμέλεια να μετουσιωθεί σε ένα πλαίσιο συνεργασίας των γονέων μετά το διαζύγιο και σε ένα λειτουργικό κοινά διαμορφωμένο γονεϊκό πλάνο, που θα ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες της κάθε οικογένειας, θα αποτελέσει ένα οδηγό καλής συνεργασίας των γονέων, ο οποίος θα αποβεί αναμφισβήτητα προς το πραγματικό συμφέρον του παιδιού.Διάλεξη με θέμα : Η  διαμεσολάβηση ως αποτελεσματικό εργαλείο επίλυσης των διαφορών από το γάμο,τη συμβίωση και την οικογένεια. Από της θεωρία στην πράξη.


Η διάλεξη της κας Παναγιώτας Λουκάκου, Δικηγόρου Παρ'Αρείω Πάγω-Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας Υπουργείου Δικαιοσύνης-Μέλους της Εταιρείας Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης ΔΙΑΛΟΓΟΣ με θέμα " Η διαμεσολάβηση ως αποτελεσματικό εργαλείο επίλυσης των διαφορών από το γάμο,τη συμβίωση και την οικογένεια. Από της θεωρία στην πράξη" όπως μεταδόθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 στα πλαίσια των διαλέξεων της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών. 
Για να την παρακολουθήσετε πατήστε εδώ https://www.opemed.gr/?cat=16


 

Θέλω ένα ποιοτικό συναινετικό διαζύγιο

Αρκετά ζευγάρια που χωρίζουν θεωρούν ότι ένα συναινετικό διαζύγιο είναι ένα εύκολο διαζύγιο για το οποίο δεν χρειάζεται να αναλώσουν ούτε πολύ χρόνο ούτε πολλά χρήματα. Έτσι πιστεύουν ότι μια φθηνή λύση στο συναινετικό διαζύγιο θα τους δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με μια λογική τιμή για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου από ένα έμπειρο δικηγόρο στις υποθέσεις διαζυγίων και οικογενειακού δικαίου. Είναι όμως αυτό αληθινό;

Η πραγματικότητα είναι ότι ένα συναινετικό διαζύγιο απαιτεί εμπειρία από τους δικηγόρους που θα το χειριστούν καθώς η γραπτή συμφωνία για την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού, για τη διατροφή του καθώς και για την επικοινωνία με τον άλλο γονέα δηλαδή ο καθορισμός του τρόπου άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων είναι καθοριστικός για την εν συνεχεία εξέλιξη της της καθημερινότητας και της ζωής των γονέων αλλά και των παιδιών.Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως ότι και να συμφωνήσουν δεν έχει καμία σημασία ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το εντελώς αντίθετο. Οι ρυθμίσεις των δικαιωμάτων του συμφωνητικού του συναινετικού διαζυγίου αλλάζουν εξαιρετικά δύσκολα, δεν είναι καθόλου τυπική η διατύπωση του συμφωνητικού και αρκετοί είναι αυτοί που μετά από ένα φθηνό και αμφιβόλου ποιότητος συναινετικό διαζύγιο βρίσκονται αντιμέτωποι με πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες.

Άλλωστε κατά την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου είναι προτιμότερο να ρυθμίζονται συνολικά όλα τα θέματα του ζευγαριού δηλαδή και τα οικονομικά και περιουσιακά. Πολλές φορές μια φαινομενικά παρόμοια διατύπωση μπορεί να μην έχει καμία ισχύ στο μέλλον με τη διατύπωση που θα επιλέξει ένας έμπειρος δικηγόρος οικογενειακού δικαίου, η οποία θα εναρμονίζεται με το γράμμα του νόμου αλλά και με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το θέμα αυτό . Επίσης ο δικηγόρος με εμπειρία διαχειρίζεται με εξαιρετική δεξιότητα τις ανθρώπινες σχέσεις και μπορεί να καθοδηγήσει τον/την εντολέα του κατά τρόπο ώστε να έχει το κατά το δυνατόν καλύτερο διαζύγιο με τις λιγότερες συγκρούσεις και συγχρόνως με την καλύτερη εξασφάλιση των δικαιωμάτων του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στο νέο συναινετικό διαζύγιο του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 ο νομοθέτης προέβλεψε διαφορετικό δικηγόρο για κάθε πλευρά ώστε να εξασφαλίζονται ορθά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των συζύγων .

Ο έμπειρος δικηγόρος διαζυγίου θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα στη διαχείριση του θέματος του διαζυγίου και των συνεπειών του όχι μόνο των νομικών αλλά και των καθημερινών και συναισθηματικών, θα διαπραγματευτεί για τα δικαιώματα σας ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει μια ορθή και πλήρη συμφωνία η οποία θα σας προστατεύσει από μελλοντικές έριδες και δικαστικούς αγώνες. Συμβουλευτείτε μας για την έκδοση του συναινετικού σας διαζυγίου.


Διαζύγιο και περεμπόδιση επικοινωνίας γονέα παιδιού

 Η Παναγιώτα Λουκάκου με την ιδιότητα της δικηγόρου και της διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας αρθρογραφεί στη στήλη του SINGLEPARENT  Οι ειδικοί απαντούν: 

- Τι δικαίωμα επικοινωνίας και τι πρέπει να κάνει  ο πατέρας όταν  παρεμποδίζεται να επικοινωνήσει με το παιδί του τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία;   διαβάστε εδώ